IPN Ld 644/2

IPN Ld 644/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 644/2
Opis zawartości
Tytuł

Pamiętnik Wacława Kuśmierczyka żołnierza Armii Krajowej (AK) i Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) dotyczący wydarzeń z 1944 r.

Opis

Dot. okresu I i II koncentracji AK oraz akcji „Burza”. Zał.: wpisana do zeszytu korespondencja Wacława Kuśmierczyka i Barbary Albrych, nauczycielki ze szkoły podstawowej w Gorzędowie, dotycząca włączenia osobistych pamiątek Wacława Kuśmierczyka do wystawy upamiętniającej 30. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem oraz przekazania części z nich do Izby Pamięci w Gorzędowie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1975
Data końcowa
1975
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
38
Miejsce przechowywania