IPN Wr 458/39

IPN Wr 458/39

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/39
Opis zawartości
Tytuł

Księga zatytułowana "Zbrodnie nad Wisłą 1944-1945" zawierająca wklejone wycinki prasowe, opracowanie autorstwa Czesława Jasińskiego o tym samym tytule, recenzję książki dot. forsowania Wisły w celu pomocy powstańcom warszawskim /forma albumu/

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1967
Data końcowa
1975
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1