IPN Wr 458/23

IPN Wr 458/23

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/23
Opis zawartości
Tytuł

Opracowanie Jana Żylińskiego pt. "Udział lekarzy w walce z hitlerowskim okupantem na terenie byłego Obszaru Północno-Wschodniego Polski w latach 1939-1944"

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1