IPN Wr 440/52

IPN Wr 440/52

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Wr 440/52
File description
Title

Jaruzelski W., Zadania Partii w socjalistycznym rozwoju i umacnianiu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Referat KC PZPR na X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, "KAW", Warszawa 1986

Dates
Starting date
1986
Closing date
1986
Material description
The media type
Number of volumes
1