IPN Ka 753/51

IPN Ka 753/51

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Ka 753/51
File description
Title

„Jedność”. Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” w Szczecinie

Abstract

Teczka zawiera następujące nr pisma z 1980 r.: 13, 17 (wydanie specjalne poświęcone wypadkom grudniowym w 1970 r. w Szczecinie)

Dates
Starting date
1980
Closing date
1980
Material description
The media type
Number of volumes
1