IPN Wr 209/63

IPN Wr 209/63

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Wr 209/63
File description
Title

O zwiększenie efektywności gospodarowania i poprawę warunków życia, o pogłębienie socjalistycznej demokracji, o umocnienie międzynarodowej pozycji Polski. Uchwała X zjazdu PZPR, Nakładem „Trybuny Ludu”, Warszawa 1986

Dates
Starting date
1986
Closing date
1986
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1