IPN Wr 209/22

IPN Wr 209/22

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/22
Opis zawartości
Tytuł

Mieroszewski Juliusz, Materiały do refleksji i zadumy (wybór), Wydawnictwo "W" /przedruk z wydania Instytutu Literackiego, Paryż 1976/

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1975
Data końcowa
1976
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1