IPN Wr 458/66

IPN Wr 458/66

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/66
Opis zawartości
Tytuł

Album zatytułowany "Rossa" zawierający plan cmentarza na Rossie w Wilnie, fotografie grobów partyzantów wileńskiego AK, listę poległych żołnierzy-partyzantów w walkach o Wilno w 1939 i w 1944 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1