IPN Wr 209/43

IPN Wr 209/43

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/43
Opis zawartości
Tytuł

Polska wobec Stanu Wojennego, Zespół Redakcyjny Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość", 1982.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
54