IPN Wr 458/81

IPN Wr 458/81

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/81
Opis zawartości
Tytuł

Tablica z wycinkami prasowymi o tematyce historycznej, arkusz z drzewem genealogicznym rodu Gedyminów w języku litewskim, kopia kolorowej ryciny panoramy Krakowa

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Album, Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1