IPN Wr 458/42

IPN Wr 458/42

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/42
Opis zawartości
Tytuł

"Wileńskie Rozmaitości" wydawane przez TMWiZW Oddział w Bydgoszczy /wybrane numery/, wycinki z artykułami o tematyce historycznej z periodyków "Myśli Polskiej", "Polski Zbrojnej" i innych

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1991
Data końcowa
2001
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1