IPN Wr 209/35 t. 2

IPN Wr 209/35 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/35 t. 2
Opis zawartości
Tytuł

Stypułkowski Zbigniew, Zaproszenie do Moskwy, t. II, Wydawnictwo "Spotkania", Warszawa-Lublin-Kraków 1981 /przedruk za Wydawnictwem "Odnowa", Londyn 1977/

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1977
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1