IPN Wr 458/21

IPN Wr 458/21

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/21
Opis zawartości
Tytuł

Wspomnienia Edmunda Chodorskiego ps."Echo" dot. Operacji "Ostra Brama" i pobytu w niewoli sowieckiej

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1994
Data końcowa
1995
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
32