IPN Wr 458/44

IPN Wr 458/44

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/44
Opis zawartości
Tytuł

Fragment encyklopedii dot. historii Wilna /kserokopia/; wycinki prasowe dot. tematyki wojennej, ulotki, teksty piosenek patriotycznych i innych; materiały dot. ZBOWiD-u i inne

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1969
Data końcowa
2005
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
93