IPN Rz 102/16

IPN Rz 102/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 102/16
Opis zawartości
Tytuł

Materiały Studenckiego Komitetu na Rzecz Obrony Osób Więzionych za Przekonania Środowiska Rzeszowskiego.

Opis

Materiały w sprawie uwolnienia członków Konfederacji Polski Niepodległej (oświadczenia, ulotki).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Wycinki z prasy, Ulotki

Liczba tomów
1
Liczba kart
50