IPN Wr 209/38

IPN Wr 209/38

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/38
Opis zawartości
Tytuł

Zych J.(Jan Nowak-Jeziorański), Rosja wobec Powstania Warszawskiego, Biblioteka Promienistych, Kraków 1986.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1