IPN Wr 458/16

IPN Wr 458/16

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Wr 458/16
File description
Title

Opracowanie dowódcy Zgrupowania nr 2 Okręgu Wilno AK mjr. Mieczysława Potockiego ps. "Węgielny" w formie uwag do książki Romana Korab-Żebryka "Operacja Wileńska AK"; wspomnienia "Węgielnego" dot. okresu 1941-1950; materiały, wycinki prasowe i listy dot. Zgrupowania oraz jego dowódcy

Dates
Starting date
1975
Closing date
1988
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1