IPN Rz 168/16

IPN Rz 168/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 168/16
Opis zawartości
Tytuł

Czego nie ma w podręcznikach... HISTORIA, Wydawnictwo "Krzyża Nowohuckiego", Kraków 1981 r. Broszura wydana w drugim obiegu wydawniczym.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
80