IPN Wr 458/25

IPN Wr 458/25

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/25
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór opracowań oraz kopii dokumentów dotyczących m. in. struktury organizacyjnej AK na Wileńszczyźnie, jej składu osobowego, politycznej i ekonomicznej sytuacji na Wileńszczyźnie w latach 1939-1945

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1978
Data końcowa
1992
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
296