IPN Rz 162/66

IPN Rz 162/66

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 162/66
Opis zawartości
Tytuł

Broszury: Ustawa Rządowa z dnia 3-go Maja 1791; Szczygieł Marek, Konstytucja 3 Maja; Abramski Jan, Żywiecki Ryszard, "Katyń", Społeczny Instytut Pamięci Narodowej im. J. Piłsudskiego, Gdańsk 1981; Informacja nr 33/81- Zbrodnia katyńska w świetle faktów i dokumentów, Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego, Zarząd Propagandy i Agitacji, Warszawa marzec 1981; Rajski Marian, Tabu czyli ile dolarów płacimy za wyeksportowany rubel ?, Gdynia 1981, Kim są ci ludzie ?

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1