IPN Rz 162/67

IPN Rz 162/67

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 162/67
File description
Title

Broszury oraz biuletyny NSZZ "Solidarność" i inne: "Solidarność rzeszowska", wewnętrzny biuletyn informacyjny MKZ NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie, 1981; "Solidarność", pismo MKZ NSZZ "Solidarność" z siedzibą w Gadńsku, nr 14/44 i nr 15/45, Gdańsk1981; "Wryj", miesięcznik przy Wszechnicy Związkowej MKR "Solidarność" w Rzeszowie, 1981; Głos Solidarności, pismo KZ NSZZ "Solidarność" WSK "PZL-Mielec", nr 1, 28-10-1980; Wprost. Biuletyn związkowy, Region Środkowo-Wschodni NSZZ "Solidarność", nr 47/48, Lublin 20-09-1981; CIA, Centrum informacji akademickiej, nr 9, Rzeszów 15-09-1981; Nowiny, Dziennik PZPR, nr 174, 03-09-1981; Podstawowe założenia reformy gospodarczej, nakładem Trybuny Ludu, Warszawa 1981; Konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość", Zespół Prognoz, Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981 r.; Kopacsi Sandor, Węgry 1956 r. Trzynaście dni nadziei, Rzeszów 1981

Abstract

Solidarność rzeszowska: nr 8/19/, 23-03-1981 r., nr 12/23/, 24-04-1981 r., wydanie specjalne - nr 15/26/, 16-05-1981 r., nr 18/29, 05-06-1981r., nr 19/30/, 20-06-1981 r., nr 22/33/, 16-07-1981 r., nr 28/39/, 13-08-1981 r., wydanie specjalne - nr 31/42, 20-08-1981r., nr 33/44/, 27-08-1981 r., nr 38/49/, 04-09-1981 r., wydanie specjalne - nr 39/50/, 05-09-1981 r., wydanie specjalne - nr 40/51/, 06-09-1981 r., wydanie specjalne - nr 42/53/, 08-09-1981 r., nr 46/57/, 17-09-1981 r., nr 47/58/, 19-09-1981 r., nr 65/76/, 14-10-1981 r., Wryj: nr 3, lipiec 1981 r., nr 4, sierpień 1981 r., nr 5, wrzesień 1981 r., nr 6, październik 1981 r.

Dates
Starting date
1980
Closing date
1981
Material description
The media type

Broszura, Biuletyn

Number of volumes
1
Number of pages
139