IPN Rz 162/61

IPN Rz 162/61

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 162/61
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyny informacyjne NSZZ "Solidarność" i NSZZR "Solidarność Wiejska" wydawane przez MKZ w Rzeszowie.

Opis

Solidarność Związkowa: Nr 6, MKZ Rzeszów, 17-11-1980 r., nr 7, MKZ Rzeszów, 25-11-1980 r., Wydanie nadzwyczajne, MKZ Rzeszów, 25-11-1980 r., Solidarność Związkowa - Wieś rzeszowska: nr 2(13), MKZ Rzeszów, 20-01-1981 r., nr 3(14), MKZ Rzeszów, 27-01-1981r., nr 4(15), MKZ Rzeszów, 05-02-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
34