IPN Rz 162/65

IPN Rz 162/65

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 162/65
File description
Title

Biuletyny i broszury NSZZ "Solidarność"

Abstract

Porozumienie rolników z Rzeszowa i Ustrzyk Dolnych, luty 1981; Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski; Do delegacji Solidarności Wiejskiej, Warszawa 06-02-1981; Wzorcowa ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność"; Komunikat nr 9 Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" wiodących zakładów pracy; Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie, Statut NSZZ "Solidarność"; Założenia Ustawy o Związkach Zawodowych; ulotki.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1981
Material description
The media type

Broszura, Druk zwarty, Ulotki

Number of volumes
1
Number of pages
69