IPN Wr 458/12

IPN Wr 458/12

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Wr 458/12
File description
Title

Wspomnienia żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK: Wincentego Sacewicza, Józefa Drabowicza, Aleksandra Wirpszy, Tadeusza Gizy ps. "Łuska" i innych, dotyczące okresu walki w latach 1942-1944; kserokopia artykułu Jerzego Surwiłły pt.: "Przypomnienie młodości" /brak bliższych danych bibliograficznych/

Dates
Starting date
1976
Closing date
1976
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
60