IPN Wr 458/43

IPN Wr 458/43

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/43
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty, pisma i inne materiały związane ze służbą wojskową Czesława Jasińskiego w LWP

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1978
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1