IPN Wr 458/46

IPN Wr 458/46

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/46
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie, artykuły i broszury ilustrujące wojskowe oraz historyczne zainteresowania Czesława Jasińskiego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1963
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1