IPN Wr 209/13

IPN Wr 209/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/13
Opis zawartości
Tytuł

Gdzie jesteśmy? Klęska czy nowy etap walki, Wydawnictwo "Krąg", Warszawa 1982

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Druk zwarty

Liczba tomów
1