IPN Rz 162/64

IPN Rz 162/64

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 162/64
Opis zawartości
Tytuł

Wydawnictwa NSZZ "Solidarność": Pełnym głosem, tygodnik Zarządu Regionalnego w Katowicach, nr 4, 05-02-1981, Solidarność rzeszowska, biuletyn informacyjny NSZZ "Solidarność" i NSZZR "Solidarność wiejska", nr 5(16), 16-02-1981, Kaganek, NSZZ "Solidarność, pismo pracowników OiW Rzeszów, nr 5, 04-09-1981, Wiarus, organ kombatantów NSZZ "Solidarność"

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
26