IPN Wr 209/73

IPN Wr 209/73

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/73
Opis zawartości
Tytuł

O dalszy dynamiczny rozwój budownictwa socjalistycznego - o wyższą jakość pracy i warunków życia narodu. Referat programowy Biura Politycznego wygłoszony na VII Zjeździe PZPR przez I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, Warszawa 1975

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1975
Data końcowa
1975
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1