IPN Po 1251/6

IPN Po 1251/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1251/6
Opis zawartości
Tytuł

Andrzej Kłosowski „Skoki w czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945 w Skokach 8 września 1939 – 21 stycznia 1945” – opracowanie.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania