IPN Po 687/1

IPN Po 687/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 687/1
Opis zawartości
Tytuł

Kopie dokumentów dotyczących służby wojskowej oraz działalności konspiracyjnej w strukturach WiN Jana Kudły.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1948
Data końcowa
2008
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
31
Miejsce przechowywania