IPN Po 444/7

IPN Po 444/7

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 444/7
Opis zawartości
Tytuł

Fotografia: Mieszkańcy Poznania w czasie "wydarzeń czerwcowych" - czerwiec 1956 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1956
Data końcowa
1956
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania