IPN Po 698/3

IPN Po 698/3

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Po 698/3
File description
Title

Fotografie i dokumenty dotyczące wojennych losów Lucjana Batorowicza (od opuszczenia łagrów w ZSRR w 1940 r., poprzez służbę w Armii Polskiej na Zachodzie (1 Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka), po emigrację powojenną w Anglii i Kanadzie).

Dates
Starting date
1940
Closing date
1955
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1
Number of pages
99