IPN Ki 217/1

IPN Ki 217/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 217/1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty osobiste i fotografie rodziny Siwków

Opis

Foto nr 90 - stoją od lewej: Janina Siwek (matka Janusza B. Siwka), Marian Siwek (stryj), przodownik PP Ludwik Stefaniak, Aleksander Siwek (ojciec), na pierwszym planie Janusz Benedykt Siwek (darczyńca), z tyłu pies mucha, dom przy ul. Karczówkowskiej w Kielcach, lato 1942 r. Foto nr 91 - stoją od lewej: Marian Siwek (stryj Janusza B. Siwka), Aleksander Jan Siwek (brat), przodownik PP Ludwik Stefaniak, Janina Siwek (matka), Janusz Benedykt Siwek (darczyńca), Aleksander Siwek (ojciec), dom przy ul. Karczówkowskiej w Kielcach, lato 1942 r. Foto pod figurą NMP: grupa ministrantów - członków "Szarych Szeregów" z ks. Franciszkiem Tomczykiem, siedzą: Zdzisław Zawada, Dariusz Wroński, Zenon Wieczorek, Karczewski, klęczą: Bogusław Ujma, Żelaźkiewicz, NN, Janusz Siwek, stoją: Zbigniew Kot, Janusz Mysłek, Majkowski, Grabek

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania