IPN BU 1467/65

IPN BU 1467/65

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 1467/65
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dotyczące: Marianna Celińska, imię ojca: Stanisław, ur. 27-10-1922 r. zawierające: kartę rozpoznawczą (Kennkarte), odpis aktu urodzenia i pismo Okręgowego Sądu Wojskowego w Bydgoszczy.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
2012
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
13
Miejsce przechowywania