IPN Ka 248/87

IPN Ka 248/87

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/87
Former reference numbers
001/96/87
Historical reference numbers
04/83
File description
Title

Sprawozdania roczne i półroczne dot. działalności WSG w Katowicach za okres od stycznia 1982 r. do czerwca 1983 r.; wydawnictwo Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie z 1983 r. pt. "Sprawozdanie z działalności sądów wojskowych"; zestawienia statystyczne dot.orzeczeń wydanych przez sądy wojskowe I i II instancji; wytyczne Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie dot. prowadzenia sprawozdawczości w sądach wojskowych

Abstract

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; analizy spraw prowadzonych przez WSG w Katowicach; analizy stanu przestępczości w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach; sprawozdanie ze spotkań sędziów WSG w Katowicach z kadrą zawodową jednostek wojskowych z terenu właściwości miejscowej sądu

Dates
Starting date
1983
Closing date
1983
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
107