IPN Rz 435/15 t. 3

IPN Rz 435/15 t. 3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 435/15 t. 3
Opis zawartości
Tytuł

Danuta Socha-Jakubczyk. Materiały związane z weryfikacją i członkostwem w Kole byłych Żołnierzy Armii Krajowej.

Opis

W teczce znajdują się m.in. następujące materiały: Komentarze do akt sądowych - Sprawa nr 59/48, Sr. 985/48 (Danuta Socha, córka Franciszka), 13 lutego 1948 - 26 lipca 1948; Opracowanie dr Daromira Miarczyńskiego pt. "Danuta Socha , ".

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1996
Data końcowa
1996
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
30