IPN Kr 382/2

IPN Kr 382/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 382/2
Opis zawartości
Tytuł

"Goniec Małopolski", 1981, nr 32.

Opis

Wydawca: Sekcja Informacji przy MKZ Małopolska NSZZ "Solidarność".

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania