IPN Po 1118/1

IPN Po 1118/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Po 1118/1
File description
Title

Opracowanie pt. „Mamo, Mamo ile kroków” – wspomnienia z czasów okupacji dot. rodziny Powalisz, spisane przez p. Wiesławę Majchrzyk (w tym: wspomnienia, kserokopia aktu urodzenia p. Wiesławy Powalisz, kserokopie dokumentów dot. rodziny Powalisz z Instytutu Zachodniego w Poznaniu – lista osób wysiedlonych z Poznania w 1940 r.)

Dates
Starting date
1993
Closing date
2005
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
18