IPN Gd 536/22 t. 2

IPN Gd 536/22 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/22 t. 2
Opis zawartości
Tytuł

Płyta DVD zawierająca nagrane wspomnienia Ireneusz Rybakowski dot. rodziny, domu na terenie Stoczni Gdańskiej, pracy, szkoły zawodowej i liceum wieczorowego, NSZZ „Solidarność”, poboru do ROMO, działalności podziemnej w stanie wojennym, emigracji do RFN, oraz fotografie rodzinne i skany dokumentów

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania