IPN Kr 206/10

IPN Kr 206/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 206/10
Opis zawartości
Tytuł

Fotografia żołnierzy polskich jednostek wojskowych.

Opis

brak opisu na odwrocie, prawdopodobnie 1947 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania