IPN By 833/19

IPN By 833/19

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN By 833/19
Historical reference numbers
22/82
File description
Title

Akta sprawy o wykroczenie prowadzonej przeciwko: Kazimierz Mróz, imię ojca: Kazimierz, ur. 13-03-1944 r., obwinionego o przebywanie w dniu 13-03-1982 r. w Rogowie bez wymaganego dowodu tożsamości oraz zezwolenia na zmianę miejsca pobytu w województwie bydgoskim, tj. o czyn z art. 50 pkt 2 i 5 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Dates
Starting date
1982
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage