IPN Kr 243/12

IPN Kr 243/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 243/12
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące Rafała Jabłońskiego.

Opis

W materiałach znajdują się: 1) korespondencja prywatna; 2) "Założenia polityki społeczno-gospodarczej na 1992 rok" - broszura Rady Ministrów; 3) "Pistolet maszynowy wz. 1939" - broszura; 4) plany, zestawienia ekonomiczne PSS "Społem" w Krakowie; 5) wspomnienia - maszynopis

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1992
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Broszura, Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania