IPN By 833/18

IPN By 833/18

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN By 833/18
Historical reference numbers
21/82
File description
Title

Akta sprawy o wykroczenie prowadzonej przeciwko: Stanisław Frelich, imię ojca: Wacław, ur. 07-10-1937 r., obwinionego o naruszenie w dniu 29-01-1982 r. w Rogowie obowiązującej godziny milicyjnej, tj. o czyn z art. 50 pkt 3 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Dates
Starting date
1982
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage