IPN Ka 248/42

IPN Ka 248/42

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/42
Former reference numbers
001/96/42
Historical reference numbers
010/70
File description
Title

Sprawozdania roczne i kwartalne dot. działalności WSG w Katowicach za okres od stycznia 1969 r. do września 1970 r.

Abstract

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; analizy spraw prowadzonych przez WSG w Katowicach; analizy stanu przestępczości w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach; sprawozdanie z "działalności pozaorzeczniczej" WSG w Katowicach realizowanej w Jednostce Wojskowej nr 4117 w Tarnowskich Górach

Dates
Starting date
1970
Closing date
1970
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
127