IPN Ol 6/1

IPN Ol 6/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Ol 6/1
Former reference numbers
IPN Bi 95/1/DOl
Historical reference numbers
II Kp 116/54
File description
Title

Akta sądowe w sprawie rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego przeciwko: Jasiński Franciszek, imię ojca: Marian, ur. 02-02-1903 r., tj. oskarżonego o popełnienie przestępstwa z art. 22 mkk.

Dates
Starting date
1954
Closing date
1954
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage