IPN Ol 7/2

IPN Ol 7/2

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Ol 7/2
Former reference numbers
IPN Bi 96/2/DOl
Historical reference numbers
II Kp 1047/52
File description
Title

Akta sądowe w sprawie dokonywania kradzieży przedmiotów z paczek zagranicznych przez pracowników Poczty Polskiej przeciwko: Czerwińska Irena, imię ojca: Zbigniew, ur. 22-10-1930 r., Dębska Jadwiga, imię ojca: Władysław, ur. 10-03-1932 r., Hinc Urszula, imię ojca: Rudolf, ur. 21-12-1931 r., Rosenbaum Henryk, imię ojca: Eugeniusz, ur. 25-07-1931 r., Czerwińska Wanda, imię ojca: August, ur. 26-02-1901 r., tj. oskarżonych o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 2 kk.

Dates
Starting date
1952
Closing date
1956
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage