IPN Wr 39/81 t. 14

IPN Wr 39/81 t. 14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 39/81 t. 14
Opis zawartości
Tytuł

Zestawienie wypisów z repertoriów z lat 1946-1985 dotyczące akt spraw wybrakowanych

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1