IPN Wr 39/81 t. 12/K

IPN Wr 39/81 t. 12/K

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 39/81 t. 12/K
Opis zawartości
Tytuł

Kserokopie wpisów z Repertorium "Ds"

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1