IPN Wr 58/131 t. 10/K

IPN Wr 58/131 t. 10/K

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 58/131 t. 10/K
Opis zawartości
Tytuł

Kserokopie wpisów z Repertorium spraw karnych za rok 1985

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1